vrijdag 25 mei 2012

De Schoolrevue

 Bent u ook naar de feestrevue geweest die ter opluistering van het 25-jarig bestaan der Willibrord (ULO)-Mavoschool te Noordwijk werd gehouden? Uw Noordwijkse Huizen was er niet bij: dat is zeker. Ooit was de school al punt van aandacht  maar verder treft  "NH" niet veel fotomateriaal aan in de kranten.
Altijd gulle Gill heeft nog een opname te bieden in de aula maar weinig Revue: het lijkt hier meer op een repetitie van het Parochiekoor van Sint Jeroen onder leiding van geheel op rechts, Bert Laros. Wie het weet mag het roepen: noordwijksevillas@gmail.com