woensdag 30 mei 2012

Vermist naar Noordwijk aan Zee


De Weduwe Borski

Helemaal verdwenen was de brief: "VERMIST: Eene op den 17den dezer op den Post te 's Gravenhage, eigenhandig bezorgden BRIEF naar Noordwijk aan Zee, inhoudende een Coupon van ƒ 12:50, verschenen 1 April 1834, zijnde No. 3 van 't Certificaat N°. 219, groot ƒ5OO, 5pCt. Werk. Schuld, ten name van KETWICH en VOOMBERG en Wed. BORSKI, hiervan de noodige aangiften gedaan zijnde, gelieve de tegenwoordige Houder dezelve niet in betaling te geven, maar zich te adresseren onder Letter K, aan den Boekkooper A. van HOOGSTRATEN Jr. , te 's Gravenhage." Nu had de weduwe Borski, een gehaaide zakenvrouw,  het geluk dat ze schat en schatrijk was, ze zal het aandeeltje nauwelijks hebben gemist, maar waar is die vermiste brief nu toch de mist ingegaan. Misschien kent iemand nog uit overlevering een familieverhaal van een eensklaps schatrijk ( f 12:50. )geworden Noordwijker.Blijf benieuwd. Wil de eerlijke vinder zich nu melden? Zo ongeveer heeft het er uitgezien!


NB: Mevrouw de Weduwe Borski krijgt in het jubileum jaar van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden 2013 extra aandacht in een artikel in de Leidsch Dagblad, u leest het hieronder.