zondag 27 mei 2012

Straatzanger op een Mooie Pinksterdag

Straatzanger met mooi weer en een nog veel mooiere stem zong hij 7 guldens bijelkaar. Zou uw Noordwijkse Huizen nooit Lukken! Zingt zo vals als een Indiaan op een songfestival! Zero points ! Dan maar liever zwelgen in het verleden: Leen Jongewaard en André van den Heuvel: Op een Mooie Pinsterdag - en dat is het vandaag zeker.