zondag 13 mei 2012

Brandende Flesschenhulzen

Brandende Flesschenhulzen- Een bewoner van de Jan Kroonsweg deelde de politie mede, dat een hoeveelheid stroohulzen van flesschen, opgeslagen op het erf van zijn buurman, brandde. met emmers water kon echter de brand nog worden gebluscht. Aangezien waarschijnlijk hier de brand veroorzaakt is door baldadige jongens, stelt de politie een onderzoek in en meent dan ook de daders reeds op het spoor te zijn.