vrijdag 13 juli 2012

Ex Keizer Wilhelm in Noordwijk aan Zee

Op een doordeweekse dinsdag in de maand juli 1923, brengt ex-keizer Wilhelm van Duitsland mét zijn gemalin een bezoek aan graaf Bentinck, zijn oude vriend, die gelogeerd was bij zijn schoonzoon baron Ilsemann, op de villa 'Groenedak", gelegen aan de Zuid-Boulevard te Noordwijk aan Zee. Ook met zijn oud adjudant kapitein Hesman had hij contact. De ex-keizer kwam in de morgenuren aan en verliet om zes in den namiddag Noordwijk weder. Dit is, voor zoover bekend, het eerste uitstapje van groote uitgestrektheid, dat de ex-keizer sinds hij in ons land woont, heeft gemaakt. De conclusie? Geen samenzweringen op til!

In 1925 brengen Wilhelm en zijn vrouw een bezoek aan de bollenvelden. Dat hij de zomer in het "Huis ter Duin" gaat doorbrengen wordt door de hofmaarschalk als onjuist tegengesproken.
Zo zag een badplaats er ongeveer uit als de keizer er rondwandelde, hier in 1932 in Zandvoort.


 De heer Friedrich Welter, gevolmachtigde vertegenwoordiger van het republikeinsche grievenbureau (Beschwerdestelle) te Berlijn, verblijft tijdelijk in Noordwijk aan Zee en spreekt in zijn klacht aan de Nederlandse regering zijn misnoegen uit over de uitspraken die de ex-keizer doet richting herstel der Duitse monarchie.