zondag 15 juli 2012

Zondagsrust in Noordwijk aan Zee


In 1881 wordt de concessie aangevraagd voor het leggen van een stoomtram van Leiden naar Noordwijk. Gelet op het in gevaar brengen van de Zondagsrust en de verwachting dat de dag des Heeren nog meer ontheiligd zal worden, wordt besloten met 11 tegen 10 stemmen, de concessie niet te verlenen.
Desondanks komt de lijn er toch. Gevolg: veel onrust op de zondagmorgen en een einde aan de stille rust die op deze kaart nog is te zien.