woensdag 11 juli 2012

K.J.Heijboer 70 jaar in Seinpost

K.J.Heijboer : "Daar stond hij, in de Seinpost te Noordwijk aan Zee.Om zijn hals was een krans van tulpen gehangen, "  Een frase die zomaar kan opteren voor de opening van een roman. Hier betreft het de heer Heijboer op een dagje uit met C.A.B. pupillen.  Hij viert er zijn zeventigste verjaardag op 24 april 1952. 


Seinpost kent u al maar wie is die goede mens en wat is de CAB?  De goede mens betreft de heer Heijboer, Hoofd van de BLO-school te Schiedam; ook betrokken bij de Schiedamsche Schoolwerktuinen en de Commissie Autotochten voor Bejaarden (CAB). Voor wat betreft de C.A.B. Pupillen is hiermee ook in een antwoord op de vraag voorzien. Voorts  is hij bekend geworden door de belangrijke bijdrage die hij heeft  geleverd aan de  ontwikkeling van de Korfbalsport in Nederland. Op 1 september 1962, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering te Utrecht wordt de eerste Heijboer-medaille door bondsvoorzitter ir. H.A. Duns overhandigt aan naamgever en KNKB-erelid K.J. Heijboer. De leg-penning is bestemd voor "hen, die bijzondere verdiensten hebben gehad voor de ontwikkeling van korfbal ".