donderdag 5 januari 2017

Noordwijk Kiest de Boon : Drie Koningen Sterre- en Rommelpotlied


Soms, brengt een verblijf in zonnige streken des winters veel bijkomend plezier. Zoals daar zijn de Driekoningenoptochten in Spanje. Iedere plaats, ieder plek kent de eigen Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid 2017. Prachtige en grootse manifestaties waarbij duizenden mensen op de been zijn ter verwelkoming van de Drie Koningen. Zij brengen de geschenken voor alle kinderen, Zoals bij ons Sinterklaas die aan huis bezorgt na het zetten van de schoen. Geen slapeloze nachten.......maar je stuurt je verlanglijstje naar de Drie Koningen, Gaat ze verwelkomen en zie daar: Bij terugkomst blijken de Koningen alles thuis te hebben afgeleverd. Chocolademelk en een stukje 'Roscón' erbij en dan maar hopen dat je de boon vindt en zo Koning van het Feest wordt. Mooi toch!
Cabalgata de los Reyes Magos en Madrid 2017
 Helaas verdwenen uit de Noordelijke landen. Tradities altijd leuk om in ere te herstellen! Wie kiest de boon?
VAN ONZEN TIJD (uit:Van onzen tijd jrg 17, 1916/1917, no 15)
Dr. G. D. J. Schotel in zijn boekje „Oude zeden en gebruiken in Nederland" verhaalt, dat de abdis van Leeuwenhorst, die bij uitnemendheid „vrou" genoemd werd, gewoon was daags vóór Driekoningen aan de inwoners van Noordwijk en Noordwijkerhout allerlei giften uit te deelen: kleederen, lijnwaad, eetwaren, vooral in het klooster vervaardigde hemden, schoenen en andere lijfsbehoeften. De menschen verschenen dan met zakken voor het lijf aan de poort der abdij en riepen : „Vrou abdis, geef je er wat in?" Nog in den aanvang der 18e eeuw, toen het klooster reeds meer dan anderhalve eeuw vernietigd was, ging de jeugd dier dorpen op denzelfden dag, met groote linnen zakken voor aan het lijf gehecht, aan de huizen rond, roepende: Vrou, geef je wen?" en verzamelde dan brood, kaas en andere aalmoezen.

Nauwelijks is de Nieuwjaarspret voorbij,of het Driekoningenfeest breekt aan. De namen van „dertiendag" en „twelfthday" herinneren er nog aan, dat bij onze heidensche voorvaderen alsdan het Joelfeest eindigde, een tijd van losbandigheid en uitgelatenheid, waarin Wodan de aarde bezocht om de velden te zegenen tot vruchtbaarheid. Gedurende de dertien dagen van het Joelfeest mochten de Germanen geene boonen eten. Zou hiermede verband houden het gebruik van de verorbering van den koningskoek, waarin een boon gebakken is, die hem tot koning maakt, die er zich onverhoeds bijna een kies op uitbijt ? Welters is van oordeel, dat het gebruik van een koning te kiezen door middel eener boon een overblijfsel is van de heidensche Saturnaliën. „Men koos te Rome, bij gelegenheid dier feesten, tot herinnering aan de tijden van volslagen gelijkheid, een feestkoning bij het lot, door het trekken eener boon uit een wan. Was de boon-koning bij toeval een slaaf, zoo was zijn heer verplicht dezen koning van één dag te bedienen."

Drie Koningen Sterre


Vandaag geen huizen die worden bezongen maar vandaag bezingt 'Noordwijkse Huizen' De Drie Koningen. Een lang verdwenen traditie die 60 jaar geleden nog in stand gehouden werd door Noordwijker Jeroen Koelewijn. Jeroen had het werk geleerd van zijn nestor "Passchier, alias de Priegel, die in gezelschap van de gebroeders van Nobelen, van wie één de bijnaam 'Tokkie' droeg. De jongste van hen was zwart gemaakt: hij is wel zwart, maar toch bekend, Hij is de jongste uit 't molenend zongen de jongens, met verwijzing naar 's mans woonplaats."
.
Zingt u mee of wilt u er veel meer over weten lees dan even in het boekje 'Noordwijks Volksleven', waar foto's en tekst uit zijn overgenomen.