donderdag 23 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger, Storm op Zee

Storm, geknakte lantaarnpalen, ontwortelde bomen, dreunende aanvallen op ramen en schuttingen......nog geen sneeuwstorm........Blijven maar hopen op een storm die zoetjesweg aan kracht gaat verliezen.......Met deze oude plaatjes uit een eerder aflevering mag u nog even griezelen met  de gedachte aan die mannen van vroeger,  in wankele scheepjes, vechtend tegen een waanzinnige zee, wetend hun families, vrouw en kinderen het vlagend striemende zand trotserend, op zoek naar bericht:  Op naar de Wurft....."ïs ter al nieuws? Benne ze behouwe'n"  Sorry voor die rijmelende zinnen.....zal het niet meer doen!!!!
Aan u de oproep doe voorzichtig vandaag.......geen mens willen we missen....keert allen dus veilig terug in uw persoonlijke haven! Zoals Jacobus Urlus bezingt in de vorige Blog-Aflevering van Noordwijkse Huizen.....