zondag 19 februari 2017

De Intuïtie vaneen Noordwijkse Blogger: De Wijde Blik

Het origineel van deze foto vindt u met de aanduiding Belvedère  terug bij het fotoarchief van Erfgoed Leiden en omstreken. Al heel in het begin van het ontstaan van de Blog Noordwijkse Huizen. werd U  al vriendelijk gevraagd of enig persoon zicht had op de mensen van de foto.......iemand dacht aan van der Meer en een ander aan van der Weijden en het Boerenburgerlaantje zou de lokatie zijn..... maar de gouden tip is hier niet terecht gekomen.....jammer, moet nog eens in de oude boeken duiken......vooruit dus, doe nog eens gek en wees ook eens aardig voor uw "Personal Blogger" .........Dank u Wel!
Maar de aanhouder wint: Zeker als de bijnaam Noordwijkse Huizen is:  na een heerlijke wandeling langs de zee en een warme duik in het Erfgoed van Leiden en Omstreken en......er komt een plaatsaanduiding te voorschijn......
| Leidsch Dagblad | pagina 6
NOORD WIJK. Reeds geruimen tijd werd door het R.-K. kerkbestuur behoefte gevoeld om baar kerkhof te vergrooten. Eindelijk is men er toe over te gaan om heb stuk teelland achter de kapel der begraafplaats hiertoe in te richten. Het stuk land dat een grootte heeft van 250 R.R. wordt thans hiervoor in orde gemaakt. "......"
Het noodige zand hiervoor komt van het terrein aan de Sint Jeroensweg, waar voorheen een belvedère stond, maar niet meer toegangkelijk was (NOORDWIJK-BINNEN).
Doet u óók eens aardig voor uw personal blogger..... De opname dateert in ieder geval van ruim vóór 1923 dus de geboortejaren van deze kanjers varieert tussen 1888 en voor de jongste rond 1908......de hondjes zijn beslist jonger........denkt u nog even mee.......waar en wanneer dit al eerder is vermeld in deze blog.
Het antwoord komt weer van de eigen zolder........het leesbrilletje op de kop.....en het onvervangbare boek deel 2b Noordwijk-Binnen: De Historie van Noordwijk in Woord en Beeld, door Amsterdammer Ton Meijer zo uitstekend en uitbundig bijeengebracht.......kan hij het helpen dat Noordwijkers zo hardleers zijn? Nee......dus lees het na in zijn ISBN 978-94-90498-11-5