dinsdag 21 februari 2017

De Intuïtie van een Noordwijkse Blogger: JACQUES URLUSIn de Mail een vraag over een filmpje op YouTube over..........een wereldberoemde zanger uit Noordwijk.....Jacques Urlus.....Reden om het nog maar eens te bekijken.........veel geluidsfragmenten zijn er inmiddels te beluisteren ... gekrast en met ruisch.......een bijkomend (én voor velen een herkenbaar)  ouderdomsverschijnsel.......wel heel bijzonder!  " Wenn die Schwalben heimwärts zieh'n": Een supergevoelige smartlap gezongen door Jacques en Marie Rappold,  voor de eeuwigheid opgenomen op de machine

 in een vroeger leven zorgvuldig afgestoft door een vrolijk zingend Noordwijkse daghitje die jaren later nog vreesde haar stem onbedoeld vastgelegd te horen op de wasrol in Huize Kareol.........echt weer iets voor moeders zaliger.......veel te bescheiden!  En zo kwamen Jacques en Marie ten slotte in het verre New York terecht.........machtige carrière!

Jacques Urlus en The New Edison: Voorloper van de "Ster-Reclame, anno 1925: Muziek.

Zonder de minste aarzeling nemen wij in deze rubriek een bespreking op van The New Edison, * „the Phonograph with a Soul". Hetgeen dit instrument, voorzien van de nieuwste verbeteringen van zijn uitvinder zelf, Edison, ten gehoore weet te brengen wettigt dit volkomen. In smaakvolle, eenvoudige kast vervat, speelt het instrument zonder hoorn op platen van meer dan gewone dikte, die, volgens een speciaal procédé vervaardigd, gegarandeerd onbreekbaar , zijn. Daarenboven spelen deze machines niet met naalden, doch met een diamantje, dat één geheel vormt met de microfoon en daaruit niet kan worden verwijderd. Door de verbeteringen in deze instrumenten aangebracht is de klank ervan zóó zuiver geworden, ontdaan van alle storende bijgeluiden, dat men op een gegeven oogenblik rechtstreeks voortgebrachte muziek meent te hooren. In Amerika werd dit op geheel eenige wijze proefondervindelijk aangetoond. In de Carnegie Hall te Pittsburg zou de beroemde- sopraanzangeres, Marie Rappold, voor een talrijk, publiek zingen. Plotseling werd, terwijl zij zong, het licht uitgedraaid in de zaal. In plaats van de zangeres zong hoorde men de New Edison in een plaat, tevoren van een harer voordrachten gemaakt. Volgens de bladen van Pittsburg bleef het publiek in ademlooze spanning toeluisteren, in de meening Marie Rappold nog steeds te hooren. Toen het licht weder opging ontdekte het pas, dat niet Marie Rappold op het tooneel stond doch de phonograaf. De N. V. Sur. Boek- en Papierhandel, die de vervaardigende firma hier vertegenwoordigt importeerde het instrumt in eenige verschillende modellen, die alleen in grootte en uiterlijke uitvoering verschillen, doch in innerlijke Constructie en voordracht volkomen gelijk zijn. De New Edisons hebben nog dit voordeel, dat zij ook platen van gramaphoons kunnen spelen. Daartoe heeft men slechts het speciale Edison diamant-mondstuk te vervangen door een microfoon met naaldstelling, welke erbij geleverd kan worden. De klank dezer platen is dan aanmerkelijk beter dan op een gramaphoon, doch staat nog ten achteren bij die der Edison platen, bespeeld met het diamant-mondstuk. enkele malen organiseerden de importeurs een „concert" zoowel van klassieke muziek — met Urlus, Spalding, Rachmanioff etc. in de bezetting — als van luchtige dansmuziek, waaronder de Hawaiïaansche een geheel eigenaardige plaats inneemt. De groote toeloop daarbij bewees wel, hoezeer het uitgevoerde wist te boeien. Degenen, die den New Edison nog niet hoorden, kunnen wij een bezoek aan den agent' warm aanbevelen. Zij zullen zeker nog verrast staan en hunne verwachtingen overtroften zien. (bron; De Surinamer : nieuws- en advertentieblad: 26-04-1925)