woensdag 24 juni 2009

De Graaf van Limburg Stirum
Ze worden feestelijk ingehaald door de Noordwijkse bevolking het in het zonnige Cannes vers gehuwde echtpaar van Limburg Styrum. Zij krijgen een eerepoort aangeboden van 150 meter lang-, gesierd met het portret van de op 5 juni 1882 geboren Graaf.

Opvolger van zijn in 1902 overleden oudoom F.A.W. Graaf van Limburg Stirum en is -merkwaardiger wijze- geheel van visscherij-benoodigdheden vervaardigd, terwijl zij op smaakvolle wijze overdekt was met vischnetten, waardoor de aanblik verhoogd werd.

De Graaf verwacht wel van zijn visschersvolk dat ze op tijd van de reis terugkeren om hun stem op hem uit te brengen, een grof geld vergoeding wordt geboden!.