dinsdag 23 juni 2009

Jan Smit te Noordwijk: Genezen

De volgende dankbetuiging had zo uit de pen van de Volendamse moeder Smit kunnen vloeien na het herstel van de stembanden van haar kleine nachtegaaltje Jan. Zijn dank: Ik zing dit lied voor jou alleen!

"Hiermede betuigt ondergeteekende naast God haar hartelijken dank aan de WelEd. Zeergeleer. Heeren Prof., Doctoren en Verpleegsters van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, inzonderheid aan Dr. Kingma Boltjens, voor de liefderijke en zorgzame behandeling tijdens een ernstige operatie en verpleging aan haar ZOON JAN bewezen, tevens ook dank aan de WelEd. Zeergeleer. Heer Dr. H. van Nes en Zr. v/d Helm te Noordwijk a/Zee, voor hun spoedig en beleidvol optreden en belangstelling aan hem betoond. Wed. J. Smit en Familie. Noordwijk-aan-Zee, 1913."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten