woensdag 1 juli 2009

De Brêloft en Teunis Breedveld


Teunis Breedveld, candidaat-notaris en plaatsvervanger van notaris L.A.T. Binnendijk te Noordwijk houdt zich in zijn werkzame jaren hoofzakelijk bezig met faillissementen.
Jacobus Oliemans; Th. v. Noort; J. Zwarts; P. v.d.d Wiel; P. v. Beveren; J. Lassooy; J.C. Caspers; C. Zandbergen zomaar wat bedrijven die eindigen met de aankondiging van zijn benoeming tot curator.

Hij is ook commissaris van de maatschappij tot Exploitatie van Villaparken en Bouwterreinen "De Brêloft", Douzasstraat 19, Noordwijk.

In oktober 1928 volgt zijn benoeming tot notaris te Dordrecht nog geen maand later op 16 november 1928 overlijdt hij, diep betreurd door zijn weduwe en dochters Willemina en Alìda .

Het lijkt of deze kleine 'Jannen' vanuit zijn 'Brêloft' hem postuum een allerlaatste groet brengen!