zondag 14 oktober 2012

De Zwaan naar De Beurs

Op 14 feb 1901 komt de over-over-grootvader van 'Noordwijkse Huizen'  de heer Hendrik Heemskerk, kastelein, vergezeld van zijn schoonzoon de heer Engel Bakker, bloemkweker en portier bij  notaris Binnendijk op de koffie en gaat Heemskerk over tot de verkoop van zijn woonhuis met het recht tot verkoop van sterkendrank in het klein, schuurtje, erf en grond aan de Voorstraat en de Offemweg, kadastraal sectie F1919, groot 2 a. 97 ca. voor de koopsom van fl. 3.000,-.
Vervolgens gaat het met het woonhuis zoals het met oude huizen na de verkoop altijd gaat: de bijl gaat erin. Binnen een paar maanden is het woonhuis afgebroken waarna met de wederopbouw door de heer A. de Bes kan worden begonnen. Het lelijke oude huisje wordt net als in het sprookje van lelijk eendjegetransformeerd tot moderne en elegante 'Zwaan'.

Het is werkelijk een schoonheid geworden en over de spannende gebeurtenis die er heeft plaatsgevonden las u al eerder! Maar op 18 mei 1916 houdt Engel Bakker het voor gezien, weer naar die zelfde notaris in Noordwijk waar de overdracht van 'Café de Zwaan'  plaats heeft aan de heer Wernardus G.H. van Erp, vertegenwoordiger van de Bierbrouwerij "de Amstel", voor een bedrag van fl. 8.000,-
Bierbrouwerij "de Amstel" doet de hele tent dan weer over aan de heer Vink en dan  in 1939, gaat "De Zwaan' over in de  "De Beurs".  Hoe simpel kan iets zijn.