dinsdag 23 oktober 2012

Jetjes ( Henriette Roland Holst-van der Schalk) Grootmoeder zoekt Hulp in Noordwijk


Govert George van der Hoeven overlijdt op 16-06-1869 te Nijmegen.Zijn weduwe, Henriette Ida Engelen, (geboren op 12 oktober 1820 - Doornik,Henegouwen/overleden op 24 mei 1899 - Hilversum), grootmoeder van Henriette Roland Holst-van der Schalk zoekt een dienstbode.
Goede kans dat het mijn nicht is geworden, dochter van der Weijden,  hier met haar glanzend gepoetste koperen emmer in de tuin van de "Lindenhof". Doet u mij nu eens een plezier en klik even op het cursieve lijntje en geef antwoord op de vraag die u daar wordt gesteld....dank! Kijk u ook nog even op de site van Stichting Schrijvers Pantheon  naar de activiteiten die zij organisren bij gelegenheid van de 60ste sterfdag op 21 november 2012 van kleindochter Jetje van der Schalk .