donderdag 11 oktober 2012

Tentoonstelling van Stieren

Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Afdeeling "Noordwijk en Omstreken" houdt op Donderdag 28 Sept. 1882 een Tentoonstelling van vet Rundvee, Stieren, Melkvee, Kalveren, Varkens, Schapen, Paarden enz. te Noordwijk. 
 Op zoek naar de bijpassende illustraties komt uw "Huizen" terecht bij de VV Volendam. Gouden stieren én een Prins en dat allemaal op het Noordwijkse strand, meer tentoonstelling had de Hollandse Maatschappij van Landbouw niet kunnen bedenken - nog in geen 130 jaren-! Hulde aan Ria Kramer!

Met de tentoonstelling in 1882 is het ook heel goed afgelopen, het ging zoals die dingen horen te gaan: eerst werden de onderscheidingen uitgereikt waarna, tijdens een smakelijk diner, aan de organisatoren en  belangstellenden veel lof werd toegezwaaid en bleef men daarna, onder gezelligen kout, muziek en dans bijeen. Niet veel veranderd  dus in 130 jaren!