maandag 8 oktober 2012

Tuberculose Zwendelaarster in Noordwijk

 De colportrice van de vereniging  "Volksbelang" uit Amsterdam is een zwendelaarster. Ze verkoopt aan Juffrouw Keestra in Noordwijk zegeltjes voor vijf cent die niet ten goede komen aan het doel: bestrijding van tuberculose bij kinderen. Veroordeling 25 gulden boete of 10 dagen.
 Het blijft tobben met de financiering van kosten verbonden aan de bestrijding van de tuberculose in Noordwijk. Het nijpende tekort aan sanatoriumruimte voor tuberculose patiënten in de regio maakt het noodzakelijk dat in 1946 het hotel/pension 'Sole Mio" tot herstellingsoord wordt ingericht. Er zijn meer lasten dan baten en in 1952 gaat het herstellingsoord failliet. Waarna het gebouw wordt bestemd tot rheuma-oord. Al een keer of twaalf is het 'Sole Mio' in dit blog al ter sprake gebracht, leest u ze nog een keertje terug. mooi om te weten!