donderdag 21 mei 2015

De Competitie, Noordwijk 21 mei

De Notarissen H. VAN HAMERSVELT te Zoetermeer en L. A. T. BINNENDIJK te Noordwijk, zullen bij opbod en afslag ep Dinsdagen 27 Mei en 3 Juni a. s., te elf uur, in het Hotel „Centraal", te Noordwijk aan Zee, VERKOOPEN: 1. Een VILLA, tevens geschikt voor Sanatorium of Pension, bevattend beneden : gang, 2 groote kamers en kantoor, keuken, kelder en boven: gang, 4 kamers, adkamer, 2 dienstbodenvertrekken, zolder; voorts opziohterswoning, duingrond en bouwterrein te Noordwijk aan Zee, aan de Prins Hendrikstraat en den Van Hardenbroekweg, samen groot 1 Hectare, 48 Aren, 42 Centiaren. 3 en 4 perecelen. Het perceel is voorzien van gas, waterleiding en sanitaire closets. 20. Vier percelen Bouwterrein, aldaar aan den Duinweg en Schoolstraat, samen groot ongeveer 12 Aren 23 Centlaren. In 4 percelen. Te bezichtigen op alle werkdagen en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op 1 Juli a. s. of zooveel vroeger als met den verkooper wordt overeengekomen. (27799) Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemde Notarissen (bron: Algemeen Handelsblad 11-05-1919)

Er zijn sinds de eerste publicatie in 1909 niet meer bijzonderheden te vermelden, misschien weet u die wel, maar eerst nog even de herhaling van de aflevering uit 2009!

Loopt u even mee van de Prins Hendrikstraat 8 naar Prins Hendrikweg 21.(Echt, het is hetzelfde straatje). Daar treft u 'Pension Rauwenhull'. Weinig heeft Noordwijkse Huizen nog over het prille begin gevonden, maar wacht rustig af, het komt er vast wel. In 1922 verlaat ene C.W. Tieleman het pand.

In 1957 zoeken ze er meisjes, Leonard Rudolph de Groot komt er in 1967 te overlijden en in de jaren negentig wordt het pension tot Socio-Woning omgebouwd en wordt als zodanig een dependance van "De Willem".