maandag 17 oktober 2016

Badplaats Noordwijk, 150 Jaar Jong.........Brandende Vragen

Onze gemeente heeft in totaal een lengte aan wegen van 57.87 K.M. over de verschillende soorten als volgt verdeeld: wegen met gesloten wegdek 12.51 KM., grind- en steenslagwegen 11.73 K.M., onverharde wegen 12.35 K.M.

Het aantal werkloozen bedraagt op het oogenblik in onze gemeente 732 waarvan er ruim 100 zijn tewerkgesteld bij de gemeentelijke werkverschaffing..........
Wat zeg je? Ambtenaren? Nee  Joh.....tewerkgestelden bij de gemeentelijke werkverschaffing.