maandag 4 mei 2009

Fritz Pfeffer te Noordwijk

Fritz Pfeffer en zijn vriendin Charlotte Kaletta verblijven in de zomer van 1939 in Noordwijk. Wie is Fritz Pfeffer.

Zijn naam wordt bekend als de persoon waarmee Anne Frank gedurende meer dan anderhalf jaar een klein kamertje in het achterhuis deelt. Zij beschrijft dat gebeuren in haar 'Dagboek van Anne Frank'. Ze kunnen het niet goed met elkaar vinden en hebben vaak ruzie. Hoe hij daar is terecht gekomen?
Fritz Pfeffer is op 30 april 1889 in Giessen in Duitsland geboren.
"
Hij studeert af als tandarts, huwt, krijgt een zoon, gaat scheiden en krijgt een nieuwe vriendin de katholieke Charlotte Kaletta. Haar ziet u hier vereeuwigd op een terrasje aan de Noordwijkse Koningin Wilhelminaboulevard. Waar ze in Noordwijk verbleven? Het antwoord houdt u te goed. Misschien vonden ze wel onderdak in pension Panorama , de tijd zal het leren.
Maar uiteindelijk eindigt hun reis in Amsterdam waar ze kennis maken met de familie Frank, de familie Van Pels en Miep Gies."
Veel informatie over die jaren is te vinden bij het Joods Historisch Museum .