zondag 3 mei 2009

Puik en Duin, Verkooping

Puik en Duin: Het staat te gebeuren in december 1727. De verkoop van de Huymanswooning Puykerduyn. Huys, Schuur en Barg met Weyde en Hooyland daaraan behoorende, groot te saamen omtrent 22 Morgen, 4 Hond en 77 Roeden.

In 1845 wordt Puik en Duin opnieuw in de verkoop gedaan. De Bouwmanswooning Puikenduin, omgeven door wei- en boschlanden. Valt het doek voor de meer dan twee eeuwen oude woning.

De Bouwmanswoning Puik en Duin komt in 1924 onder de hamer. Wordt, verlaten door de laatste bewoner Cornelis Dobbe, aangekocht door E.Admiraal Czn en afgebroken. Einde van een eeuwenlang glorieus bestaan als boerenwoning onder aan het duin.

Naschrift 3 januari 2010
'Noordwijkse Huizen' wil u graag laten delen in de aanvullende informatie per email ontvangen:
Hallo,
even een reactie op uw leuke site Bij het gedeelte over puik en duin zit er een foutje op uw site. U stelt dat het tuinland van puik en duin nu een bungalowpark is.
Dit klopt echter niet. de grond die bij de boerderij van Puik en Duin hoorde is nu anno 2009 nog steeds in gebruik als teelland voor bloemen en bloembollen en deels weiland. Nadat de pacht van Dobbe was beeindigd en die met z'n veestapel naar Noordholland was verhuisd is het van weiland tot teelland gemaakt en is de boerdeij gesloopt. Langs de duinweg is ter hoogte van de plek waar de boerderij heeft gestaan nog steeds een Wel van waaruit het water rechtstreeks in de stal stroomde puin restanten van de boerderij kom je bij diepe grondbewerking nog steeds tegen. het bungalowpark puik en duin van de fam. de Mooy grenst aan het land van puik en duin maar heeft nooit tot "Puik en Duin" gehoord.

Ik hoop dat U met deze informatie wat kan en groet U vriendelijk
Hartelijk dank voor deze mooie informatie! 'NH' En ter completering van de gegevens hierbij nog wat op internet gevonden foto's: