vrijdag 28 juni 2013

Zwaaien met een Broodmes

De heer A.J.W. wordt woedend. Lokatie Heilige Geestweg Noordwijk Binnen. Mevrouw ( G. )of mevrouw P. (nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen) woekert de toorn van de heer W., buurman van mevrouw J.F.P. aan. Links en rechts vallen wat lelijke woorden voordat er (bijna) een slachtoffer valt. W. heeft een broodmes gepakt en zwaait daar nu levensbedreigend mee richting boze buurbrouw, maar op het moment dat het kwaad bijna geschiedt snelt mijnheer P. ter redding. Politie erbij. Naar de rechter. Resultaat: 8 maanden afkoelen in de cel voor buurman W. Eigenlijk een typisch gevalletje rijdende rechter.