dinsdag 18 juni 2013

Noordwijks Breede Strand

 Wat is er mooier dan op een warme dag als vandaag je bedje te spreiden op het strand van Noordwijk. Het breede strand. Het vrije strand ! Hoe is de stand van zaken eigenlijk vandaag de dag. In het verleden hebben zich bloedige taferelen in en rondom de vrije toegang tot het strand afgespeeld. Je hoort er nooit meer iets over en waar nu de vele Permanente Paviljoens het strand bevolken lijken alle belanghebbenden volledig tevreden te zijn met de bestaande situatie. Het kan verkeren, lees nog eens over de Strandkwestie van 1910. Verrassende lectuur.