woensdag 5 juni 2013

Het Privaat vande Weduwe

De rechterzijde van het pand Jan Kroonsweg 30

 Een foto als een schilderij, een jong gezin,  bewoners van het Jan Kroonsplein te Noordwijk aan Zee. Wapperende luiers hangen te drogen in de zeebries.  Misschien is het gezin de bezitter van een  privaat! Net zo volmaakt als dat van Arie H.:  "zoo mooi, dat het een liefhebberij was om ze te gebruiken."  Personen die niet in het bezit zijn van een door de verordening voorgeschreven privaat -lees WC- bij of in de woning, moeten voor de rechter verschijnen. Beklaagde Arie H. heeft een briefje van metselaar van Vliet, dat men niet zo spoedig klaar kan komen. Waarop 3 gulden of 1 dag wordt geëist.

Zo ook de Wed. D, de rioleering haar  huisje dat staat op de strandboulevard is ook niet in orde.  Ze moet voor de rechter verschijnen maar haar zoon neemt de honneurs waar. De ambtenaar maakt de zoon van de weduwe D. er op attent dat het huisje veel waarde heeft, mocht hij het willen verkopen. De visser wil dan wel gelijk tot verkoop over gaan, boter bij de vis als het ware. De rechter beslist anders: eist 50 cents boete,