zaterdag 22 juni 2013

De Kroft, Tuingrond en Boomgaard

U moet nu toch echt even helpen. Kan het zijn dat in dit huis de familie van der Meer woonde, waar we als kinderen naar toe werden gestuurd met een brief in het Engels -een taal die nog níet iedereen machtig was-  om die door één van de dochters uit het gezin te laten vertalen. Dan daaraan gekoppeld; is het nu "Kroft" of "Krogt" kan dat misverstand ook voorgoed de wereld uit!
Het wordt aangeboden in 1864: Een woonhuis, met uitmuntenden tuingrond en boomgaard, zeer geschikt voor eene Bloembollenk(l)weekerij, staande en gelegen te Noordwijk-Binnen, aan de Kroft, Kadaster Sectie F.Nos. 1460, 1461 en 1462 te zamen groot 42 roeden, 8 ellen; te veilen in twee perceelen. En ergens in de directe omgeving van de molen moeten de percelen zich hebben bevonden. Wijs maar aan.
foto: Regionaal Archief Leiden