vrijdag 7 juni 2013

Het Komt in de Bus

Groeten uit Noordwijk:  "Een brief, die 's morgens te zes uren in de bus, of iets later met de bode wordt meegegeven, vertrekt eerst des namiddags te vijf of zes uren met den trein van Piet Gijzenbrug." En dat dan alléén al als men aan de benodigde postzegels van 5 of 1 cents kon komen. Nee, in Voorhout liep het bezorgen van  het postverkeer nog al eens wat vertraging op. Heb je nu geen last meer van....toch? Het komt in de bus!