zaterdag 17 augustus 2013

Sint Jeroen Vermoord door de Noormannen

 Hoort in ieder geschiedenisboek te worden vermeld: 17 augustus 856: Bij Noordwijk wordt Sint Jeroen vermoord.  De Leidsche Courant meldt de zestiende maar alle overige bronnen houden de zeventiende aan. Meeste stemmen gelden! Vier dan het feest op de eerste zondag in september. Vervolgens kan de bedevaarttrein weer op gang worden gebracht. Goed voor de lokale commercie. Prachtig zou dat zijn. Zoals de vieringen in andere zeedorpen in heel Europa. Optocht onder begeleiding van het plaatselijke fanfare orkest dat slepend treurig het tempo van de optocht aangeeft. De gevels van de huizen gesierd met bloemen en kleurige doeken aan de balcons waarop men de voorbijtrekkende stoet gade slaat. Het met witte rozen gesierde bootje waarin fier rechtop het beeld van de Heilige Jeroen staat. Richting strand gedragen waar het te water wordt gelaten om naar Egmond af te drijven, daar waar ooit zijn schedel zou zijn achtergebleven tijdens het gedoe van de beeldenstorm. Romantisch lieflijk aandacht trekkertje voor de patroon van zoekgeraakte zaken. Kan niet beter in tijden van crisis. Om nog veel meer te weten over Sint Jeroen kijkt u even op zijn eigen website!
Over het inmiddels zoekgeraakte hoofd van de Heilige Jeroen is bekend dat het na de Beeldenstorm in 1566 nog aanwezig was in de parochiekerk waar het werd  tentoongesteld op de jaarlijks te zijnen ere gevierde 2 feestdagen.

Naschrift:

Het hoofd van Sint Jeroen werd nog in de Sint Jeroenskerk van Noordwijk tentoongesteld, volgens de jaarrekening van 1548, op zijn tweede feestdag, vallende een dag voor Allerheiligen, u kunt hierover alles lezen in een artikel geschreven door Herman Schelvis in 'De Blauwdotter", Ledenblad van het Genootschap Oud Noordwijk, zomer 2012 NR.166. Zie ook: Droevig Jammer, Groot Verlies.