vrijdag 16 augustus 2013

Kurhaus en Prof. Gugel

 Het is al weer honderd en dertig jaren geleden dat in het Leidsch Dagblad een oproep werd geplaats voor het leveren van een ontwerp voor "Kurhaus"met hotel aan het strand te Noordwijk. De uitnodiging was gericht aan alle in Nederland gevestigde architecten en er werden prijzen uitgeloofd van 1000, 300, en 200 gulden als eerste, tweede en derde prijs. De ingezonden ontwerpen zullen worden beoordeeld door het Bestuur der maatschappij tot exploitatie der duingronden te Noordwijk, bijgestaan door prof. Gugel te Delft.