dinsdag 27 augustus 2013

Droevig Jammer, Groot Verlies

In de meest recente aflevering van 'De Blauwdotter', ledenblad van het Genootschap "Oud Noordwijk" Zomer 2013 NR.166, staat het overlijden vermeld van Herman Schelvis, schrijver van een groot aantal artikelen in dat ledenblad maar ook bekend van nog veel meer gedegen onderzoeken naar de geschiedenis van Noordwijk, om hier alleen al het prachtige werk 'Van Karrenspoor tot Klinkerweg' te noemen. Een hartelijk onderzoeker. Altijd was je met je vragen bij hem welkom, hij zocht verder en stelde zijn vergaarde gegevens zonder enige terughoudendheid ter beschikking....een bijzondere gulle gave onder onderzoekers. Een droevig verlies voor de geschiedschrijving van Noordwijk, zijn deskundigheid zal een blijvend groot gemis blijken te zijn. Hoogste tijd om  al zijn studies onder te brengen in één uitgave of op het wijde web te onthullen. Daar gaat het om: Het verleden levend te houden! Genootschap Oud Noordwijk: aan u de eer!

Hierbij het laatste in 'De Blauwdotter' gepubliceerde artikel  door Herman Schelvis: