zondag 22 maart 2015

De Competitie, Noordwijk 22 maart


Het blogbericht van zaterdag 22 maart 2014 begint zo: Mijnheer Lamberthier te Noordwijk. Op Woensdag 19 Augustus 1931 werd er in het Casino der Noordwijksche Sportvereeniging een voorstelling gegeven van Mijnheer Lamberthier, van de schrijver Louis Verneuil.

Het Nederlandse acteurs-echtpaar  van der Lugt Melsert- van Ees is wereldbekend in de lage landen aan de zee! Het is 'all show and glamour'  ook in ons vertrouwde Noordwijkse Casino. Maar na het werk is daar de luxe van  "Hupmobile" , de auto van de KNAC van 31 mei 1934.....toch weer een tikkie anders dan de Volkswagen Passat, de uitverkorene van dit jaar!
Maar goed, nu we toch allemaal in de Hupmobiel zijn gestegen wordt het de hoogste tijd voor een bollenrondje....u weet wel, toeren langs de bollenveldjes.....er zijn er alweer genoeg te bewonderen. Waar? 
 Kijk op bloemenradar.nl   hieronder de meest actuele opnamen.......kom er  OOK van genieten!
Maar vergeet niet onderweg Louis Davids "Naar de Bollen"song te beluisteren met die briljante tekst van van Jacques vanTol!
Naar de bollen
Naar die prachtige bollen
Waar je sprakeloos geniet
Van de kleuren, die je ziet
Naar de bollen
Die heerlijke bollen
Want die zie je maar eenmaal in het jaar

Wanneer de bollen bloeien in hun wonder tere kleuren
En zoetbedwelmend geuren
Daar ginds bij Hillegom
Dan zegt Moe: "Pa, de bloemenvelden maggen we niet missen"
Maar Pa bromt: "Ik ga vissen
Wat zie je aan zo'n blom"
Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving
Ma wenst hem een verstijving
Of 'n taam'lijk dik gezwel
Pa snapt het niet direct
En staat eerst wat verwonderd
Zegt dan: "Ben je be...reid schat"
En daar gaat het heele stel

Men ziet de cavalcade in een moterbussie stappen
De kind'ren ginnegappen
En deinen heen en weer
Ma trapt een mag'ren heer
Die z'in de bus passeren moet
Een beurs plekkie in z'n voeten
En lispelt: "V'rekskuzeer"
"Marietje", zegt Ma, "Zit niet al door in je neus te pulken"
Het kind gaat aan het bulken
En Pa vermaant z'n vrouw
"Dat jij 't niet gracieus vindt
Het is je eigen neus, kind
Ze pulkt toch niet in die giechel van jou"

Bij 't dolen door de velden slaakt Marietje plots'ling kreten
"Een slang het me gebeten
Ik ga het hoekie om"
Ma zegt: "Het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken
Dat he' j' aan j' vaar te danken
Die wou toch naar Hillegom"
Ze peinst over een frontaanval, gevolgd door 'n tatouage
Zegt iets over een blamage
Zo'n dikke dronken os
Pa zegt: "Oud fregat
Wat let me of ik nek je"
Draait onder dat gesprekje
Een paar ledematen los

Jacques van Tol en Louis Davids