maandag 9 maart 2015

De Competitie, Noordwijk 9 maart

9 maart alweer vandaag, zon en lente komen er aan.  De narcissen staan op springen......de bonte pracht van crocussen siert de plantsoenen en een voorzichtig rood  schemert over de bollenvelden waar de vroege tulpen al hun kracht aan het verzamelen zijn om uit hun knop te kunnen breken......de zomer komt er aan.....maar eerst het werk.......huiswerk: vandaag opent de blog  met Villa Nortgo en haar bewoner van het eerste uur dr. Hermanides die op 9 maart 1921 de Noordwijkse Reddings Brigade heeft opgericht,  zo ongeveer is het wat de krant ons meedeelt.  Villa Northgo, wat kunt u  vertellen over  Northgo, Norwige, Nortic, Northge en Northeke. Hier een kleine bloemlezing ( om het in de stijl van de bollenvelden te houden) uit de blogs van Noordwijkse Huizen:.....Zoek maar uit:
Leidsch dagblad 16-03-1940
Notaris Mr. C. PUNT te Noordwijk, zal op Donderdagen 28 Maart en 4 April 1940, v m. 11 uur In Hotel „Hof van Holland", aldaar, resp. bij opbod en afslag publiek verkoopen :. VILLA „NORTHGO" met schuurtjes, duingrond, garage en bouwterrein te Noordwijk a. Zee, ad. Huis ter Duinstraat 35 en 37 en ad. Abr. v. Royenstraat, gr. 29.47 are. bev.: 15 kamers, badkamer, keuken, kelders, 2 zolders elk m. dienstbodekamer. Vrij van huur. Te veilen in 3 pers.

Miljoenen villa, bloembollenkweekerij, reddingsbrigade, wandeltochten, Northgo 1,2,3 en 4.....en dan komen er nog niet eens colleges aan te pas, of huisartesen, of vliegtuigongelukken of hele knappe bakkers die een kennisbijbel over Noordwijk schrijven en wetenschappers die zich daaraan ergeren, of een houten deuren fabriek, of een Adelijke Schot die dé Heilige van Noordwijk wordt, een kunstaardewerkfabriek die ter herinnering aan de ramp op 24 november 1919 een kunstaardewwerkbord vervaardigt of een ruitersportvereniging: ALLEMAAL NORTHGO, hoor het wel weer wat u er in vindt !

Op zijn publicatie komt veel kritiek vanuit de hoek der WETENSCHAP.....een simpel broodbakkertje zal het toch níet beter weten dan de mensen die daarvoor hebben doorgeleerd.... Dr.Beekman, Prof. Blok, hebben weinig waardering voor de prachtige prestatie van Jan Kloos.
Heeft u nog foto's van één van de genoemde onderwerpen....u weet wel, geschiedenis van het volk door het volk....tot gauw! 
Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 25 maart 1929: "Dr. A. A. Beekman gaat in een beknopt artikel — waarbij kaartjes zijn gevoegd — na hoe de geschiedenis in aardrijkskundigen zin is geweest van de landstreek aan den mond van den Ouden Rijn. De schr. haalt het van den heel ouden tijd op, en hij toont o.m. den loop van den Rijn beneden Katwijk a/d. R. in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Ligging van De  Brittenburg  visie Beekman versus Kloos:
Dan worden successievelijk de middeleeuwen en ook den nieuwen tijd beschouwd. Op onze schetskaart is hij op een afstand van 1200 m. van de kerk te Katwijkaan-zee geteekend. Misschien stond hij nog iets verder naar buiten, maar ook dan nog ligt hij wonder wel tegen de zuidzijde van den hierboven onderstelden Rijnmond. Volgens dr. Holwerda kan men wel als zeker aannemen, dat de Brittenburgh geen Romeinsch castellum is geweest. Een Frankische burcht of een sterkte opgericht door de Noormannen? Prof. dr. Blok denkt echter aan een Romeinsche stichting o.a. op grond van sommige ontwijfelbaar Romeinsche voorwerpen, als gestempelde legioenpannen en munten, daarin in de 16de eeuw gevonden. Hoe dit zij. de Brittenburgh op de voorstelling van den heer Kloos ligt dus veel te zuidelijk. Het artikel van dr. Beekman besluit met mededeelingen omtrent de vier weteringen in de behandelde streken. "